Cách thức tham dự phỏng vấn

Có một cuộc phỏng vấn xin việc trong ngành xây dựng. Có thể phỏng vấn trực tiếp tại công ty hoặc online. Tùy thuộc vào công ty tuyển dụng mà cách thức phỏng vấn khác nhau. Cả hai hình thức trực tiếp và online, điều quan trọng là phải tràn đầy sức sống! Công việc ngành xây dựng thì tiếng người và tiếng máy móc khá ồn ào. Vì vậy, ngay cả khi bạn không tự tin về tiếng Nhật, hãy chào hỏi thật to.

Khi bạn đến công ty, hãy tuân thủ đúng thời gian và báo danh: "Tôi đến để phỏng vấn.". Sau đó, bạn sẽ được đưa qua một căn phòng. Tại đó sẽ diễn ra buổi phỏng vấn. Nếu có chỗ nào không hiểu, hãy nói rõ ràng "Tôi chưa hiểu.". Khi phỏng vấn online cũng đảm bảo đúng giờ và chào hỏi to, rõ ràng. Điều này không có vấn đề gì cả vì nó truyền đạt cảm xúc của bạn.

Bài viết có liên quan