Nhật Bản là như vậy đó

Đôi lời từ các sempai làm việc tại Nhật Bản.

Điều làm tôi ngạc nhiên ở Nhật Bản. Người Nhật thích "suối nước nóng" .

Tại công ty tôi đang làm việc, tất cả mọi người đều đi du lịch suối nước nóng.
Tôi cảm thấy xấu hổ với việc mọi người cùng tắm chung.
Thông thường thì tất cả người Nhật đều tắm chung với người lạ.

Thật là một nét văn hóa kỳ lạ!

Bài viết có liên quan