Thi lý thuyết qua máy tính?

Tôi sử dụng máy tính không thành thạo, điều này có ổn không?

Đối với bài kiểm tra lý thuyết, thay vì viết trên giấy bằng bút chì thì sẽ chọn câu trả lời trên máy tính. Đây là phương pháp chọn câu trả lời bằng cách đánh ○ hoặc × hoặc chọn từ 2 đến 4 câu trả lời cho câu hỏi.
Hãy trải nghiệm thao tác vận hành trước khi dự thi. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là đọc kỹ giáo trình. Thao tác máy tính không khó. Đề thi thì... tất nhiên là khó nếu không học.

Trải nghiệm thao tác CBT - "Làm bài kiểm tra trên máy tính"

 

Bài viết có liên quan